Benzinpriserne steg markant på kort tid, og derfor besluttede Skatterådet at hæve skattefradragssatserne for kørsel og befordringsgodtgørelsen – også kaldet kilometer-penge.

Det er kun tredje gang på 30 år, at satserne er blevet bemærkelsesværdigt justeret på et år. Det skyldes prisstigninger på benzin på op til 23% siden januar i år samt en stigning i forbrugerprisindekset.

Listeprisen på en liter blyfri 95 benzin var pr. 1. januar 2022 på den nette sum af 13,99 kroner. Pr. 9. marts 2022 var den steget til 17,29 kroner. Den 26. marts var den 15,89 kroner pr. liter.

I 1993 var den 5,23 kroner pr. liter.

Nye satser med tilbagevirkende kraft og pr. 1. maj 2022

Skatterådet vurderer, at det er hensigtsmæssigt, at den nye fastsatte sats for befordringsfradraget gælder for hele året 2022. Det sker, så borgerne ikke skal operere med flere forskellige satser i samme indkomstår med fare for eventuelle fejl, der kan opstå som følge af det.

Ændringen betyder samtidig, at virksomhederne kan godtgøre udgifterne til erhvervsmæssig befordring med op til 3,70 kr. pr. km. i forhold til de nugældende satser, hvor den erhvervsmæssige befordring kan godtgøres med op til 3,51 kr. pr. km. Det svarer til en stigning på 19 øre.

Kørselsfradraget

Reglerne for kørselsfradrag er uændrede, så der fortsat ikke er fradrag for de første 24 kilometer pr. dag mellem hjem og arbejde, og det gælder uanset hvilket transportmiddel, man bruger.

År Sats for kørsel ml. 25-120 km Sats for kørsel over 120 km
2022 – hidtidige sats 1,98 kr. pr. km 0,99 kr. pr. km
2022 – ny sats fra 1. januar 2022 2,16 kr. pr. km 1,08 kr. pr. km

 

Skattefri befordringsgodtgørelse

Skattefri befordringsgodtgørelse kan udbetales til medarbejdere, der kører erhvervsmæssigt i egen bil, forudsat, at arbejdsgiveren fører den fornødne kontrol hermed. Reglerne er uændrede.

År For de første 20.000 km For kørsel udover 20.000 km
2022 – hidtidige sats 3,51 kr. pr. km 1,98 kr. pr. km
2022 – ny sats gældende fra 1. maj 3,70 kr. pr. km 2,17 kr. pr. km

 

Har du brug for hjælp?

Du er velkommen til at kontakte os på telefon +45 3929 0800 eller skriv til os buusjensen@buusjensen.dk