22. juni 2022

Nyhed

Lige muligheder for mødre og fædre/medmødre

I juni 2019 vedtog EU et nyt direktiv (orlovsdirektivet), som omhandler balancen mellem arbejdsliv og privatliv for forældre og andre omsorgspersoner

15. juni 2022

Nyhed

Husk fristen for frivillig betaling af restskat

På din årsopgørelse kan du se, om du skal have penge tilbage eller om du har betalt for lidt i skat i 2021. Jo længere du venter med at betale din restskat for 2021, desto dyrere bliver det.

9. juni 2022

Nyhed

Skattestyrelsens nye værktøjer

I forsøget på at styrke skattekontrollen har Folketinget givet Skattestyrelsen mulighed for at udvikle nye værktøjer, som kan anvendes i skattekontrollen

2. juni 2022

Nyhed

Indførelse af revisorpligt

Den 6. april 2022 fremsatte erhvervsministeren forslag til ændring af en række love, der bl.a. betyder en øget revisorinvolvering i form af ”revisorpligt” ved regnskabsaflæggelsen for visse mindre selskaber

25. maj 2022

Publikationer

Facit – Maj 2022

I december måned 2021 vedtog Folke-tinget en lov, der giver myndighederne beføjelser til at kigge virksomhederne i kortene i et hidtil uset omfang. Uden at spørge om lov først eller fortælle om det bagefter.

25. maj 2022

Nyhed

Covid-19: Åbent for slutafregning for selvstændige

Erhvervsstyrelsen har åbnet for slutafregningen for de virksomheder, der har modtaget kompensation for tabt omsætning i perioden 1. september 2020 til 28. februar 2022.

28. april 2022

Nyhed

Satserne for kørselsfradraget og befordringsgodtgørelse hæves

Skatterådet hæver ekstraordinært satserne for kørselsfradraget og befordringsgodtgørelse grundet stigende benzinpriser

22. april 2022

Nyhed

Skat ved låneomlægning

De stigende renteniveauer gør det for mange aktuelt at overveje at omlægge deres realkreditlån.

5. april 2022

Nyhed

Beskatning af kryptovaluta

Gennem de senere år er der sket en øget interesse for handel med kryptovaluta. Men hvad med SKAT?

29. marts 2022

Nyhed

COVID-19: slutafregning af udbetalt kompensation

Virksomheder og selvstændige skal indberette til slutafregning af udbetalt kompensation

Flere posts