Sommeren er over os, og hvis du planlægger at udleje dit sommerhus eller feriebolig, skal du huske, at lejeindtægterne er skattepligtige.

Dette gælder både for udlejning i Danmark og i udlandet.

 

Fradragsmuligheder

Der er forskellige fradragsmuligheder afhængigt af, om du udlejer privat eller gennem et bureau. Du kan vælge mellem et bundfradrag og et regnskabsmæssigt fradrag. Bundfradraget gør, at du kun betaler skat af den del af lejeindtægten, der overstiger fradraget. Fradraget gælder pr. bolig.

Privat udlejning vs. erhvervsmæssig udlejning

Hvis du bruger din feriebolig delvist privat, er der specifikke regler for udlejningen. Men hvis du kun anvender din feriebolig til udlejning, anses det for erhvervsmæssig udlejning, og andre regler gælder. For udlejning af dele af din private bolig gennem platforme som Airbnb, gælder endnu et andet regelsæt.

EU-direktiv for platformsudlejning

Et EU-direktiv, der trådte i kraft 1. januar 2023, pålægger digitale platformsoperatører at indberette udlejeres personoplysninger til SKAT. Dette omfatter bl.a. dit cpr-nummer og din bopælsadresse. Disse oplysninger hjælper skattemyndighederne med at identificere platformenes brugere og deres indtægter.

Udlejningsplatforme vil også bede om ejendommens BFE-nummer ved udlejning af sommerhuse. Selvom det er frivilligt at oplyse dette, er det nødvendigt for korrekt skatteopgørelse.

Udlejning af udenlandske ferieboliger

Fra 2023 skal indberetning af udlejning af udenlandske ferieboliger ske uden BFE-nummer, da sådanne ejendomme ikke har et. Du skal selv beregne den skattepligtige indtægt og angive beløbet i rubrik 37 på årsopgørelsen. Du kan stadig anvende bundfradraget, selvom SKAT ikke automatisk kan beregne det.

Bundfradrag ved udlejning

Ved privat udlejning er de første 12.700 kroner pr. fritidsbolig i 2024 (12.200 kr. i 2023) skattefrie. Du skal selv registrere dette fradrag hos SKAT. Udlejer du gennem et bureau, er bundfradraget større: 46.100 kroner pr. fritidsbolig i 2024 (44.500 kr. i 2023). Bureauet skal være registreret hos SKAT. Hvis du selv håndterer energi- og rengøringsudgifter, skal disse beløb også indberettes.

Du betaler skat af 60 % af indtægterne ud over bundfradraget, uanset om udlejningen er privat eller gennem et bureau. Det er ikke muligt at kombinere bundfradrag fra både privat- og bureauudlejning.

Fordeling af lejeindtægter og fradrag

Hvis ferieboligen er ejet sammen med andre, fordeles lejeindtægter og bundfradrag mellem ejerne efter ejerforhold. Har du kun ejet ejendommen en del af året, skal du selv oplyse den skattepligtige del i rubrik 37/felt 218 på årsopgørelsen.

Regnskabsmæssigt fradrag

Hvis du vælger det regnskabsmæssige fradrag, betaler du skat af lejeindtægten minus dine faktiske udgifter. Du skal føre nøjagtige optegnelser over lejeindtægter og udgifter og kunne fremvise kvitteringer til SKAT.

Lejeindtægterne inkluderer betalinger fra lejere for el, vand og varme. Udgifter, der kan fratrækkes, omfatter el, vand, varme, annonceomkostninger, vedligeholdelse og afskrivning på inventar (dog ikke hårde hvidevarer). Udgifter til vedligeholdelse af selve ejendommen kan ikke fratrækkes.

Desuden får du fradrag for ejendomsskat i de uger, du udlejer, og du skal ikke betale ejendomsværdiskat for den periode, hvor ferieboligen er udlejet.

 

Vi er klar til at gøre en forskel!

Ring til os på +45 3929 0800 eller tøv ikke med at sende os en mail på buusjensen@buusjensen.dk.