Virksomheder skal ikke have rentefordele af ukorrekte angivelser

Folketinget har netop vedtaget nye regler, hvorved der indføres opkrævning af renter ved for sen angivelse af moms og ved momskorrektioner. Og det kan blive dyrt for virksomhederne – indtægten forventes at blive et trecifret millionbeløb fra og med 2023.

De nye regler har til formål at sikre en ligestilling mellem de virksomheder, som ikke angiver til tiden, og de virksomheder, som angiver til tiden, men som får betalt for sent.

Lovforslagets betydning

Det forventes, at den nye lovændring kommer til at gælde fra 1. januar 2023, men en del af loven er allerede trådt i kraft 15. juni 2022. Det vedrører den del af ændringen, der gælder renteberegning ved nyregistrerede virksomheder. Den del omfatter følgende situationer:

  • Virksomheden indgiver sin første angivelse efter momsregistrering for sent, men inden en foreløbig fastsættelse er foretaget
  • Virksomheden indgiver sin første angivelse efter en korrekt momsregistrering, men ændrer angivelsen til et højere beløb efter fristens udløb
  • Virksomheden bliver registreret med tilbagevirkende kraft og derfor indgiver den sin første angivelse for sent.


Har du brug for hjælp?

Du er velkommen til at kontakte os på telefon +45 3929 0800 eller skriv til os buusjensen@buusjensen.dk