Hvert år fastsættes eller ændres mange skattesatser og beløbsgrænser

Her følger en oversigt over de mest almindelige for 2023:
 

Personalegoder

2023 2022
Personalegoder – med konkret sammenhæng med arbejdet (bagatelgrænse) 6.700 kr. 6.600 kr.
Personalegoder – uden konkret sammenhæng til arbejdet (bagatelgrænse) 1.300 kr. 1.200 kr.
Værdi af fri bil (beregnes af mindst) 160.000 kr. 160.000 kr.
Værdi af fri bil (bilens værdi indtil 300.000 kr.) 23,50 % 24 %
Værdi af fri bil (bilens værdi over 300.000 kr.) 21,50 % 21 %
Værdi af fri sommerbolig (uge 22-34) 0,50 % pr. uge 0,50 % pr. uge
Værdi af fri sommerbolig (øvrige uger) 0,25 % pr. uge 0,25 % pr. uge
Værdi af fri telefon, computer og internet 3.100 kr. 3.000 kr.

 

Kørsel

2023 2022
Kørselsfradrag (0-24 km) Intet fradrag Intet fradrag
Kørselsfradrag 25-120 km 219 øre/km 216 øre/km
Kørselsfradrag over 120 km 110 øre/km 108 øre/km
Kørselsfradrag over 120 km i visse yderkommuner 219 øre/km 216 øre/km
Kørselsfradrag (indkomstgrænse for ekstra befordringsfradrag) 303.000 kr. 294.300 kr.
Kørselsfradrag (Storebæltsforbindelsen med bil/motorcykel pr. passage ) 110 kr. 110 kr.
Kørselsfradrag (Storebæltsforbindelsen med kollektiv trafik pr. passage) 15 kr. 15 kr.
Kørselsfradrag (Øresundsforbindelsen med bil/motorcykel pr. passage) 50 kr. 50 kr.
Kørselsfradrag (Øresundsforbindelsen med kollektiv trafik pr. passage) 8 kr. 8 kr.
Skattefri kørselsgodtgørelse (kørsel i egen bil eller motorcykel indtil 20.000 km/år) 373 øre/km 351 øre/km (370 øre/km gældende pr.1. maj 2022)
Skattefri kørselsgodtgørelse (kørsel i egen bil eller motorcykel ud over 20.000 km/år) 219 øre/km 198 øre/km (217 øre/km gældende pr. 1. maj 2022)
Skattefri kørselsgodtgørelse (kørsel på egen cykel, knallert, EU-knallert eller el-løbehjul) 61 øre/km 55 øre/km (57 øre/km gældende pr. 1. maj 2022)

 

Gaver

2023 2022
Gaver til nærtbeslægtede (maksimumsgrænse for afgiftsfri) 71.500 kr. 69.500 kr.
Gaver til svigerbørn (maksimumsgrænse for afgiftsfri) 25.000 kr. 24.300 kr.
Julegaver fra arbejdsgiver – skattefri 900 kr. 900 kr.

 

Skat

2023 2022
Aktieindkomst (progressionsgrænse) 58.900 kr. 57.200 kr.
Aktieindkomst (skattesatser under/over progressionsgrænsen) 27/42 % 27/42 %
Arbejdsmarkedsbidrag 8 % 8 %
Beskæftigelsesfradrag (maksimalt) 45.600 kr. 43.500 kr.
Beskæftigelsesfradrag (procent) 10,65% 10,65%
Bundfradrag i positiv nettokapitalindkomst i topskattegrundlag 48.800 kr. 47.400 kr.
Bundskat 12,09 % 12,09 %
Ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere (maksimalt) 24.400 kr. 23.700 kr.
Ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere (procent) 6,25 % 6,25 %
Grøn check (andre over 18 år) Afskaffet 263 kr.
Grøn check (pensionister) 875 kr. 875 kr.
Håndværkerfradrag – håndværksydelser Afskaffet 12.900 kr.
Servicefradrag – serviceydelser 6.600 kr. 6.400 kr.
Jobfradrag (maksimalt) 2.700 kr. 2.700 kr.
Jobfradrag (procent) 4,50 % 4,50 %
Jubilæumsgratiale/ fratrædelsesgodtgørelse (bundgrænse) 8.000 kr. 8.000 kr.
Personfradrag (fyldt 18 år) 48.000 kr. 46.600 kr.
Personfradrag (under 18 år) 38.400 kr. 37.300 kr.
Restskat (grænse for indregning) 22.300 kr. 21.700 kr.
Restskat: Dag-til-dag-rente Fastlægges sidst på året 1,7 %
Restskat: Procenttillæg Fastlægges sidst på året 3,7 %
Skatteloft (personlig indkomst) 52,07 % 52,07 %
Skatteloft (positiv nettokapitalindkomst) 42 % 42 %
Topskat 15 % 15 %
Topskat (bundgrænse efter AM-bidrag er fratrukket) 568.900 kr. 552.500 kr.
Øvrige lønmodtagerudgifter (bundgrænse) 6.700 kr. 6.600 kr.