Det er ingen hemmelighed, at SKAT ikke altid er enig med virksomheders fortolkning af fradrag.

Dette gælder også for reklame-, personale- og repræsentationsudgifter.
Forskellen mellem disse udgiftstyper kan være uklar.

Reklame- og salgsudgifter kan trækkes fuldt ud som driftsomkostninger. Men udgifter til gaver, udflugter og anden opmærksomhed over for forretningsforbindelser kan kun trækkes delvist fra, da de anses for at have en kommerciel karakter.

Der er kun fradrag på 25% skattemæssigt, medmindre der er tale om restaurationsydelser af erhvervsmæssig karakter.

Repræsentationsudgifter dækker typisk udgifter til:

  • måltider
  • restaurationsbesøg
  • drikkevarer
  • gaver
  • jubilæer
  • underholdning
  • udflugter
  • ferieophold

Og afholdes for at få afsluttet forretninger eller for at tilknytte eller bevare forretningsforbindelser. Dette er ikke reklame, og den kan kun trækkes delvist fra. Der er kun fradrag på 25% skattemæssigt, og der er intet momsmæssigt fradrag. Hvis der er tale om restaurationsydelser af erhvervsmæssig karakter, kan der dog være forskellige regler.

Personaleudgifter dækker udgifter, der er afholdt til virksomhedens medarbejdere, herunder bestyrelsesmedlemmer. Dette kan omfatte udgifter, der forbedrer arbejdsmiljøet eller udgifter, der er forbundet med medarbejdernes uddannelse. Disse udgifter kan trækkes fuldt ud som driftsomkostninger.

Har du brug for hjælp?

Du er også velkommen til at kontakte os på telefon +45 3929 0800 eller skriv til os buusjensen@buusjensen.dk