De stigende renteniveauer gør det for mange aktuelt at overveje at omlægge deres realkreditlån med henblik på derved at reducere restgælden.

Låneomlægning som selskab

Selskabet beskattes som udgangspunkt af kursgevinster på gæld. Dette gælder ubetinget for realkreditlån og gælder, uanset om det lån, der tilbagebetales, er et obligations- eller et kontantlån. Der er fradrag for kurstab, når et lån omlægges.

Låneomlægning som person

Obligationslån
Personer beskattes som hovedregel ikke af kursgevinster på gæld. Undtagelse gøres alene for visse overkurslån, hvor beskatningen sker ved låneoptagelsen.
Opnåes der en kursgevinst ved indfrielse af et ”almindeligt” realkreditlån, er gevinsten skattefri.

Kontantlån
Kursgevinst på kontantlån er som udgangspunkt skattepligtig, hvis du indfrier lånet uden at det er i forbindelse med et køb eller salg af en ejendom.

SKAT får oplysninger om, at du har indfriet lånet, men du skal selv beregne kursgevinsten og indberette den på din årsopgørelse i rubrik 39 via SKAT TastSelv, hvis gevinsten er skattepligtig.

Hvornår er kursgevinsten skattefri?
Kursgevinsten er skattefri, hvis kontantlånet:

  • indfries i forbindelse med køb eller salg af ejendom – i perioden fra seks måneder før til seks måneder efter at købsaftalen er underskrevet
  • indfries ved ejerskifte mellem ægtefæller i forbindelse med skilsmisse, separation eller dødsfald
  • indfries ved ejerskifte mellem samlevere (under visse betingelser) i forbindelse med dødsfald.
  • kræves indfriet af kreditor

Har du brug for hjælp?

Du er velkommen til at kontakte os på telefon +45 3929 0800 eller skriv til os buusjensen@buusjensen.dk