Skattestyrelsen har offentliggjort rentesatserne for restskat og overskydende skat for personer

Restskat mv. for indkomståret 2022
Reglerne for beregning af renter og procenttillæg til restskat er som følger:

  • Hvis restskatten betales inden den 1. januar 2023, skal der ikke betales renter eller procenttillæg
  • Hvis restskatten betales i perioden 1. januar – 1. juli 2023, skal der betales en dag til dag-rente
  • Hvis restskatten først bliver betalt efter den 1. juli 2023, skal der betales et procenttillæg.


Betaling inden nytår
Der skal ikke betales hverken dag til dag-rente eller procenttillæg.

Betaling i perioden 1. januar 2023 – 1. juli 2023
Ved indbetaling af restskat i perioden 1. januar 2023 – 1. juli 2023 skal der betales dag til dag-rente, der udgør 1,7 % p.a. Dag til dag-renten kan ikke fratrækkes.

Restskat, der ikke er indbetalt senest den 1. juli 2023
Er restskatten for indkomståret 2022 ikke indbetalt senest den 1. juli 2023, skal der betales et fast procenttillæg på 3,7 %. Procenttillægget kan ikke fratrækkes.

Hvis restskatten for indkomståret 2022 udgør 121.700 kr., indregnes 21.700 kr. med tillæg af 3,7 % eller i alt 22.503 kr. i forskudsskatten for indkomståret 2024. Den resterende restskat på 100.000 kr. med tillæg af 3,7 % eller i alt 103.700 kr. opkræves fordelt på tre rater i august, september og oktober 2023.

AM-bidrag
AM-bidrag er omfattet af reglerne om restskat. Det betyder, at der også ved for lidt betalt AM-bidrag skal betales en dag til dag-rente eller procenttillæg.

Overskydende skat
Ved udbetaling af overskydende skat for indkomståret 2022 får man ikke et procenttillæg, da dette er beregnet til 0,0 %.