Kender du reglerne for opladning af elbil som lønmodtager, hovedaktionær eller selvstændig?

Det ikke er overraskende, at der skal betales for den strøm, der bruges til opladning. Men måske kan det komme som en overraskelse, at nogle personer muligvis beskattes af den elektricitet, de bruger, mens andre kan oplade skattefrit.

Folketinget har arbejdet på at gøre det lettere at eje en elbil og har indført flere lovændringer på området indtil 2020. For eksempel blev firmabiler, der kørte på el, beskattet på en mere fordelagtig måde for brugerne end konventionelle benzin- eller dieselbiler. Selvom beskatningen nu er ens, er der stadig nogle aspekter, du skal være opmærksom på, når det kommer til opladning af din elbil, uanset om du er arbejdsgiver, lønmodtager, hovedaktionær eller selvstændig.

Ladestander på din hjemmeadresse

Hvis din firmabil er en el- eller hybridbil, og din arbejdsgiver dækker omkostningerne ved installation og drift af en ladestander på din private bopæl, anses dette faktisk som et skattefrit medarbejdergode. Endnu bedre, hvis du senere skifter job eller af en eller anden årsag ikke længere har en el- eller hybridbil stillet til rådighed, har du mulighed for skattefrit at overtage ladestanderen. Den eneste betingelse er, at du har været beskattet af en fri el- eller hybridbil i en sammenhængende periode på seks måneder, fra den 1. juli 2021.

Disse regler er også gældende for:

  • Hovedaktionærer i et selskab, der samtidig er ansat i det samme selskab.
  • Hovedaktionærer i et selskab, der ikke er ansat i selskabet, men modtager en fri bil som udbytte.
  • Selvstændige erhvervsdrivende, der bruger bilen både til erhvervsmæssige og private formål som et såkaldt “blandet benyttet aktiv.”

Hvis du har en privat ladestander hjemme og oplader din firmabil fra denne stander, er situationen en smule mere kompleks. Din virksomhed kan kun refundere dine udgifter som almindeligt udlæg efter kvittering, og det kræver dokumentation for, at den specifikke mængde strøm er brugt til din firmabil. Dette indebærer sandsynligvis brug af en måler og eventuelt yderligere dokumentation. Det er vigtigt at bemærke, at udgifter ikke kan refunderes baseret på skøn, især ikke uden risikoen for beskatning som almindelig lønindkomst.

Ladestander på arbejdspladsen

Hvis din arbejdsgiver stiller en ladestander med betalt elektricitet til rådighed på arbejdspladsen til opladning af firmabilen, er der ingen skattemæssige problemer. Dog ændrer situationen sig, hvis du oplader din private el- eller hybridbil på din arbejdsgivers regning. Dette betragtes som et personalegode, og du skal beskattes af den mængde elektricitet, der bruges til privat brug, da du ellers skulle have betalt for strømmen et andet sted.

For at afregne dette skal der være en måler, og du kan vælge at afregne direkte med din arbejdsgiver eller indberette det til SKAT som et personalegode på lige fod med julegaver og andre gaver, der falder under bagatelgrænsen på 1.300 kroner i 2023 (1.200 kroner i 2022).