Folketinget har vedtaget de nye regler for beregning af ejendomsværdiskat og grundskyld for familiens parcelhus, ejerlejlighed og sommerbolig.

Fra årsskiftet træder nye boligskatteregler i kraft, og det vil have indflydelse på omkring 1,3 millioner danske boligejere. Ifølge vurderinger forventes omkring 80% af boligejerne at nyde godt af skattelettelser, mens de resterende 20% vil modtage en skatterabat.

Ejendomsværdiskat

Ejendomsværdiskatten har historisk været baseret på forskellige ejendomsvurderinger med faste tillæg. Fra og med 2024 vil beskatningsgrundlaget ændres til den offentlige ejendomsvurdering fra året før, reduceret med 20%.

De nye beregningsregler betyder, at ejendomsværdiskatten fremadrettet vil udgøre 5,1 promille for den del af beskatningsgrundlaget, der ikke overstiger 9,2 millioner kroner (2024-niveau), og 14 promille for det overskydende beløb.

Indtil de officielle vurderinger for 2022 er udsendt, vil der blive anvendt foreløbige vurderinger til at fastsætte beskatningsgrundlaget. Efter den endelige vurdering vil der foretages en efterregulering af den beregnede ejendomsværdiskat (og grundskyld).

Grundskyld

Beskatningsgrundlaget for grundskyld vil udgøre 80% af den offentlige ejendomsvurdering for grundværdien i året før indkomståret.

Fremadrettet vil kommunalbestyrelsen fastsætte grundskyldens sats, som ikke må overstige 30 promille fra og med 2024. I perioden 2021-2028 vil promillesatsen ikke kunne være højere end den, der var gældende i 2020.

Fra 2024 vil ejerboliger også opkræve grundskyld via forskudsregistreringen/årsopgørelsen, ligesom det sker for ejendomsværdiskatten i dag.

Rabatordning

For at undgå højere samlede boligskatter (ejendomsværdiskat og grundskyld) ved overgang til de nye regler, er der indført en rabatordning. Denne ordning tager hensyn til både ejendomsværdiskat og grundskyld under ét. Hvis den beregnede stigning i ejendomsværdiskatten er f.eks. 3.000 kr., og der samtidig er et fald i grundskylden på 2.000 kr., opnår boligejeren en rabat i ejendomsværdiskatten på 1.000 kr.

For at være berettiget til rabatordningen skal tre betingelser være opfyldt:

  1. Boligen skal være en ejerbolig og ejet af en person.
  2. Ejeren skal have overtaget boligen senest den 31. december 2023.
  3. Ejeren skal have pligt til at betale ejendomsværdiskat og/eller grundskyld for boligen i 2024.

Selv hvis parcelhuset eller ejerlejligheden mv. er købt i 2022 (senest den 31. december 2023), men er udlejet til beboelse indtil og med 2025, og ejeren herefter flytter ind i boligen og skal betale ejendomsværdiskat, vil han stadig være berettiget til en skatterabat på en eventuel stigning i ejendomsværdiskatten.

Ny og gammel boligskat

På Vurderingsstyrelsens hjemmeside finder du omfattende information om både de eksisterende og nye boligskatteregler. Her kan du få indblik i de regler, der er gældende frem til 31. december 2023, og samtidig lære, hvordan de kommende vurderinger vil påvirke din skat.

Boligskat frem til 2024
Få overblik over dine skatter, konsekvenserne af de nye vurderinger for din skat og udsigterne til boligskatten i 2024 med de kommende regelændringer.
Læs mere

Nye regler fra og med 2024
Den 1. januar 2024 træder de nye boligskatteregler i kraft. Se, hvordan det vil påvirke dig.
Læs mere