Den nye regering har vedtaget en lov om ændring af afskrivningssatsen for erhvervsejendomme, herunder bygninger og installationer. Lovforslaget blev vedtaget den 22. december 2022 og kan læses i sin fulde form her.

Effekten af lovændringen er, at afskrivningssatsen for erhvervsejendomme, herunder bygninger og installationer, fra og med 2023 bliver sat ned fra 4% til 3%. Bemærk, at denne ændring kun gælder for ejendomme, der er erhvervet i 2023 eller senere. Ejendomme, der er erhvervet før 2023, kan stadig anvende afskrivningssatsen på 4%.

Blue Capital har taget hensyn til denne lovændring i deres budgetforudsætninger siden sommeren 2022, og ændringen forventes at have begrænset indflydelse på deres fremtidige projekter.

Med hensyn til afskrivning på erhvervsejendomme og installationer, skal det bemærkes, at du som udgangspunkt kan afskrive bygninger, der anvendes til erhvervsmæssige formål, med undtagelse af bygninger, der udlejes til beboelse eller anvendes til formål som kontor eller lægeklinikker. Grunde kan ikke afskrives, men særlige installationer i fx kontorbygninger kan afskrives.

Per 1. januar 2023 kan bygninger og installationer, der anvendes til erhvervsmæssige formål, skattemæssigt afskrives med 3% af anskaffelsessummen årligt fra det år, hvor de bliver taget i brug.

Hvis du ønsker yderligere information eller rådgivning om skattemæssige afskrivninger eller ejendomsbeskatning, er du velkommen til at kontakte BUUS JENSEN på telefon 3929 0800 eller buusjensen@buusjensen.dk.