Har du styr på reglerne, når det gælder den årlige julefrokost og julegaverne til medarbejderne?

Julegaver

Alle sætter pris på, når chefen er generøs, men den gode stemning kan hurtigt ændre sig, hvis man som arbejdsgiver ikke overholder reglerne for gaver.

I 2023 er bagatelgrænsen fastsat til 1.300 kr. Dette betyder, at en virksomhed i løbet af året kan give hver af sine ansatte gaver for op til i alt 1.300 kr., inklusive moms.

Det er vigtigt at huske, at bagatelgrænsen dækker alle gaver, som virksomheden har givet medarbejderne i løbet af hele året. Hvis en julegave alene overstiger denne grænse, f.eks. med en pris på 1.350 kr., vil medarbejderen skulle betale skat af hele beløbet, ikke kun det beløb, der overskrider bagatelgrænsen.

Det er også værd at bemærke, at julegaver fra arbejdsgiveren har en særlig status. Ifølge reglerne er julegaver på op til 900 kr. altid skattefri, uanset om de samlede gaver i året overstiger bagatelgrænsen på 1.300 kr. Det er dog vigtigt at huske, at værdien af julegaven tæller med i den samlede gavebeløb for året og dermed i bagatelgrænsen. Hvis du f.eks. har modtaget en julegave til en værdi af 900 kr. og en påskegave til 500 kr., vil påskegaven være skattepligtig, da det samlede gavebeløb i løbet af året overstiger 1.300 kr.

Det er også vigtigt at bemærke, at virksomheden ikke kan fradrage momsen på udgifter til køb af julegaver.

Når det kommer til gavekort, kan arbejdsgivere give medarbejdere gavekort som julegaver. Dog skal gavekortet have begrænsede anvendelsesmuligheder for at falde inden for bagatelgrænsen. Det må ikke kunne konverteres til kontanter. For eksempel vil et gavekort til et stormagasin være skattepligtigt for medarbejderen, mens et gavekort til en middag på en bestemt restaurant er omfattet af bagatelgrænsen på 1.300 kr.

Julefrokost

Når du som arbejdsgiver helt eller delvist dækker udgifterne til den årlige julefrokost eller det årlige julearrangement, vil dine medarbejdere normalt ikke blive beskattet for denne del, og samtidig kan du som arbejdsgiver få fuldt fradrag for udgifterne. Det er dog vigtigt at bemærke, at hvor og hvordan julefrokosten eller julefesten afholdes, samt hvem der deltager og hvilket indhold arrangementet har, kan have indflydelse på beskatningen.

Julefrokoster falder ind under de almindelige regler for personalegoder og kan normalt trækkes fra som udgift for arbejdsgiveren. Dine medarbejdere vil dog normalt ikke blive beskattet i henhold til gældende praksis, så længe arrangementet er rimeligt i omfang og varighed. Dette gælder ikke kun for julefrokoster, men også for andre begivenheder der måtte afholdes i løbet af året.

Det er ikke en betingelse, at julefrokosten afholdes på arbejdspladsen. Den kan også afholdes på en restaurant eller virtuelt, hvor medarbejderne deltager online, eventuelt i mindre grupper.

Generelt kan alle deltage i en julefrokost, men beskatning kan forekomme, hvis personer uden for virksomheden deltager, eller hvis repræsentationsreglerne ikke overholdes. En god tommelfingerregel er, at hvis det er naturligt, at personer uden for virksomheden deltager, vil dine medarbejdere normalt ikke blive beskattet for julefrokosten. Naturlige deltagere kan omfatte tætte samarbejdspartnere samt ægtefæller, kærester og børn.

Skattemyndighederne er normalt fleksible, når det kommer til at definere familieforhold ved julearrangementer og julefrokoster.

Der er ingen faste regler for, hvor meget en julefrokost må koste, og så længe omkostningerne forbliver inden for et rimeligt niveau, vil medarbejdernes skattepligt normalt ikke blive påvirket.

Hvis du som arbejdsgiver vælger at invitere dine medarbejdere til en julefrokost eller julearrangement med overnatning, kan dette normalt ske uden beskatning for medarbejderne, og du kan opnå fuldt fradrag. Dette gælder også, hvis andre virksomheder deltager i arrangementet. Du kan også vælge at afholde festen på virksomhedens egne lokaler. Hvis du tilbyder overnatning på et hotel med morgenmad, eventuelt med buskørsel mellem hotel og feststed, vil dette også normalt være skattefrit for medarbejderne og give fuldt fradrag for dig.

Hvis julefesten strækker sig over flere dage, ændrer beskatningsreglerne sig normalt. I disse tilfælde vil beskatning finde sted, og det samme gælder, hvis du afholder julefester hver uge eller hvis du inviterer medarbejderne på en weekend-julefrokost-tur til Paris med familien og alt inkluderet.

 

Vi er klar til at gøre en forskel!

Ring til os på +45 3929 0800 eller tøv ikke med at sende os en mail på buusjensen@buusjensen.dk.