Ny ordning for arbejdsgivers ret til tidlig refusion og selvstændiges ret til sygedagpenge som følge af covid-19.
Folketinget har den 9. december 2021 vedtaget lov om ændring af lov om sygedagpenge og barselsloven (Udvidet ret for arbejdsgiver til refusion og for selvstændige til sygedagpenge som følge af covid-19 samt ny midlertidig periode med ret til dagpenge ved pasning af børn som følge af covid-19).

Loven træder i kraft den 16. december 2021, men har tilbagevirkende kraft fra den 23. november 2021 og gælder for fravær i perioden fra og med den 23. november 2021 til og med den 28. februar 2022.

Loven gælder også for lønmodtagere eller selvstændige, som har første sygefraværsdag inden den 23. november 2021, og hvor sygefraværet opfylder betingelserne og personen stadig er fraværende den 23. november 2021. Det betyder, at hvis din medarbejder har haft første fraværsdag før den 23. november, og stadig er omfattet af arbejdsgiverperioden, vil der være ret til sygedagpenge fra den 23. november, hvis lovens bestemmelser er opfyldt.

Hvad betyder loven for dig? Loven betyder, at arbejdsgivere har ret til sygedagpengerefusion fra første fraværsdag for lønmodtagere, der er: – dokumenteret smittet med covid-19 – eller efter sundhedsmyndigheders anbefaling skal gå i selvisolation, fordi de er nær kontakt. Tilsvarende gælder, at selvstændige har ret til sygedagpenge, hvis de er: – dokumenteret smittet med covid-19 – eller efter sundhedsmyndigheders anbefaling skal gå i selvisolation, fordi de er nær kontakt.

Der er ikke ret til tidlig refusion/sygedagpenge, hvis medarbejderen eller den selvstændige har symptomer uden at teste positivt, kan arbejde hjemmefra, er gået i frivillig isolation eller fraværet skyldes senfølger/eftervirkning efter covid-19.

Første fraværsdag Nær kontakt: Hvis din medarbejder eller du som selvstændig skal i isolation efter sundhedsmyndigheders anbefaling, er første fraværsdag den første dag, man er i isolation. Smitte: Hvis din medarbejder eller du som selvstændig er testet positiv, er første fraværsdag den dag, hvor man ikke kan arbejde på grund af symptomer og ikke den dag, hvor man får testsvaret.

Eksempel:  Din medarbejder kan fra mandag morgen ikke arbejde på grund af symptomer. Derfor bliver vedkommende hjemme og får tid til en coronatest. Hvis der er en positiv test, kan du som arbejdsgiver få sygedagpengerefusion med virkning fra første fraværsdag mandag, hvis betingelserne for sygedagpenge i øvrigt er opfyldt.

Særligt om nær kontakt En medarbejder er kun omfattet af ordningen for nær kontakt, hvis de efter sundhedsmyndigheders anbefaling skal gå i selvisolation. Efter gældende retningslinjer skal f.eks. vaccinerede som udgangspunkt ikke i isolation, og er dermed ikke omfattet af muligheden for tidlig refusion/tidlige sygedagpenge.

Særligt om nær kontakt til en nær kontakt Den 29. november 2021 opdaterede sundhedsmyndighederne retningslinjerne for opsporing og håndtering af nære kontakter. Opdateringen bestod i en skærpelse af at både de nære kontakter samt de nære kontakters nære kontakter, uanset vaccinations- eller tidligere smitte-status, blev anbefalet at gå i selvisolation, i de situationer, hvor der var bekræftet eller mistanke om smitte med Omicron/B.1.1.529.

Den 7. december 2021 blev retningslinjerne opdateret, så der ikke længere er særlige anbefalinger til nære kontakters nære kontakter i de situationer, hvor der er bekræftet eller mistanke om smitte med Omicron/B.1.1.529.

Det betyder følgende: hvis du har en medarbejder, som var nær kontakt til en nær kontakt, og din medarbejder gik i isolation den 29. november 2021, fordi der var bekræftet eller mistanke om smitte med Omicron/B.1.1.529, er din medarbejder fra den 8. december ikke længere omfattet af muligheden for tidlig refusion. Det skyldes, at man fra den 8. december betragtes at være i frivillig isolation, hvis man fortsætter isolationen. Sidste fraværsdag for disse personer vil derfor være 7. december 2021 og der kan derfor kun søges om refusion til og med den 7. december.

Tilsvarende gælder for selvstændige.

Dokumentation for smitte eller isolation Det er op til dig som arbejdsgiver at sikre dig, om medarbejderen er smittet med covid-19 eller skal være i isolation som nær kontakt, inden der anmodes om tidlig refusion. Du kan som arbejdsgiver anmode om dokumentation for den positive test eller anmode om en tro og loveerklæring på, at din medarbejder følger sundhedsmyndighedernes anbefaling for selvisolation som nær kontakt.

Sådan indberetter du fraværet Som arbejdsgiver skal du anmode om refusionen via NemRefusion og her skal du angive ”covid-19 smittet” eller ”covid-19 nær kontakt isolation” som begrundelse for at du søger om tidlig refusion. Dette vil fremgå af underretningsbrevet til din medarbejder, der skal reagere, hvis vedkommende ikke er enig i de oplysninger, som du har afgivet.

Du skal som selvstændig anmelde fraværet via blanketten NR 104C, som du finder på KL’s hjemmeside.