Jo længere tid du venter med at betale din restskat for 2022, desto større bliver omkostningerne

Baseret på din årsopgørelse for 2022 kan du finde ud af, om du skal modtage en tilbagebetaling eller om du har betalt for lidt i skat.

Vær opmærksom på følgende tidslinje og rentesatser:

 • Fra 1. januar til 3. juli 2023 er den daglige rente 1,7 % p.a.
 • Fra og med den 2. juli 2023 skal du betale et tillæg på 3,7 %.
 • Fristen for frivillig betaling af restskatten er den 3. juli 2023.

 

Det er vigtigt at betale restskatten inden fristen. Du kan gøre det enten ved brug af dankort indtil kl. 23:59 eller via netbank inden for din netbanks åbningstid. Vi anbefaler at indbetale restskatten til Skattestyrelsen via din skattemappe.

Hvis din restskat inklusive rentetillæg er 22.503 kr. eller derunder, vil restskatten automatisk blive indregnet i din forskudsskat for 2024, hvis du ikke betaler inden den 3. juli 2023.

Hvis din restskat overstiger 22.503 kr., vil den blive opkrævet i tre lige store rater i august, september og oktober 2023. Hvis du ikke har tilmeldt restskatten til Betalingsservice, vil du modtage en besked i Digital Post, når det er tid til at betale den første rate.

 

Årsager til restskat

Restskat kan fx skyldes:

 • Lavere renteudgifter på årsopgørelsen end forskudsopgørelsen (fx pga. omlagt boliglån eller salg af bolig)
 • Lavere beskæftigelsesfradrag på årsopgørelsen end forskudsopgørelsen (fx fordi du er stoppet med at arbejde eller har haft lavere indkomst – SU, dagpenge og pension giver ikke beskæftigelsesfradrag)
 • Lavere kørselsfradrag på årsopgørelsen end forskudsopgørelsen (fx fordi du har fået kortere afstand til arbejde eller har arbejdet mere hjemme)
 • Du har købt ejerbolig i løbet af året, og ejendomsværdiskatten står ikke på forskudsopgørelsen
 • Du har betalt mindre til din private pension, end der står på forskudsopgørelsen
 • Du har haft gevinster på aktier eller værdipapirer
 • Feriepenge ved skift af arbejde (feriepenge bliver beskattet i det år, de er optjent)
 • Du har brugt dit hovedkort dobbelt i en periode af året, hvor du har haft indtægt to steder fra. Dette kan du se på dine lønsedler.
 • Der mangler et fradrag på årsopgørelsen, som du derfor selv skal tilføje (fx kørselsfradrag eller rejseudgifter)

 

Der kan være mange årsager til at du skal betale restskat. En god metode, kan være at sammenligne din forskudsopgørelse og årsopgørelse for 2022.

Du kan finde mere information på skat.dk