1. december er en vigtig dag, hvis din virksomhed er en af de omkring 140.000 virksomheder, der har kvartalsvis momsafregning 2022.

Hvem har kvartalsvis momsafregning?

Du skal indberette moms kvartalsvis, hvis din virksomhed enten er nystartet, hvis du selv har søgt om det, eller hvis at din virksomheds momspligtige omsætning er mellem 5-50 mio. kr. om året.

Ingen omsætning

Du skal indberette moms, også selvom din virksomhed ikke har haft køb eller salg i perioden. Du skal da indberette 0 kr. som en “nulindberetning”.

Det medfører en afgift på 800 kr. ved manglende indberetning.

Hvis du ikke får indberettet moms for en momsperiode, fastsætter Skattestyrelsen momsen ud fra et skøn. Det koster dig 800 kr. i afgift for hver periode, virksomheden har indberettet for sent, samt renter for at indberette for sent. Virksomheden skal betale de 800 kr. i afgift, eventuelle renter og det korrekte momsbeløb.

Covid-19 og momslån

Har du et momslån i forbindelse med covid-19? Så er det vigtigt at være opmærksom på, at du ved for sen indberetning, får en foreløbig fastsættelse af din virksomheds moms, hvilket betyder, at momslånet skal betales tilbage med det samme.

Læs mere om indberetning, og hvordan det gøres på SKATs hjemmeside.