Husk fristen for frivillig betaling af restskat – 1. juli 2022

På din årsopgørelse kan du se, om du skal have penge tilbage eller har betalt for lidt i skat i 2021.

Jo før du betaler din restskat, jo billigere er det for dig:

 • Hvis du betaler i perioden 1. januar til 1. juli 2022, skal du betale en rente på 1,7 % regnet fra 1. januar til og med betalingsdagen.
 • Hvis du betaler efter den 1. juli 2022, skal du betale et fast procenttillæg på 3,7 %.
 • Hvis du ikke har betalt senest den 1. juli 2022, regnes din restskat inklusive procenttillæg op til 22.192 kr. ind i din skat for 2023. Restskat over 22.192 kr. opkræves i tre rater i august, september, oktober.


De mest almindelige grunde til at du skal betale restskat er:

 • Lavere renteudgifter på årsopgørelsen end forskudsopgørelsen (fx pga. omlagt boliglån eller salg af bolig)
 • Lavere beskæftigelsesfradrag på årsopgørelsen end forskudsopgørelsen (fx fordi du er stoppet med at arbejde eller har haft lavere indkomst – SU, dagpenge og pension giver ikke beskæftigelsesfradrag)
 • Lavere kørselsfradrag på årsopgørelsen end forskudsopgørelsen (fx fordi du har fået kortere afstand til arbejde eller har arbejdet mere hjemme)
 • Du har købt ejerbolig i løbet af året, og ejendomsværdiskatten står ikke på forskudsopgørelsen
 • Du har betalt mindre til din private pension, end der står på forskudsopgørelsen
 • Du har haft gevinster på aktier eller værdipapirer
 • Feriepenge ved skift af arbejde (feriepenge bliver beskattet i det år, de er optjent)
 • Du har brugt dit hovedkort dobbelt i en periode af året, hvor du har haft indtægt to steder fra. Dette kan du se på dine lønsedler.
 • Der mangler et fradrag på årsopgørelsen, som du derfor selv skal tilføje (fx kørselsfradrag eller rejseudgifter)


Vil du undgå restskat i 2023?

Hvis du vil undgå at betale restskat i marts 2023, skal du tjekke, at din forskudsopgørelse for 2022 er så korrekt som mulig.