Senest d. 1. februar skal selskaber tage stilling til, om de ønsker at foretage en frivillig indbetaling af forventet restskat for indkomståret 2022

Spar renterne (som i øvrigt ikke er fradragsberettigede). Ved betaling senest 1. februar 2023 udgør rentetillægget 0,9%.

Hvis virksomheden vælger ikke at lave en frivillig indbetaling, skal en restskat for indkomståret 2022 betales senest 20. november 2023. Til dette beløb kommer der et restskattetillæg på 4,4%.

Derfor er der økonomisk en store for forskel på, om restskatten betales 1. februar 2023 eller først betales, når Skattestyrelsen udsender årsopgørelsen med betalingsfrist 20. november 2023.

Sådan indbetales frivillig acontoskat

Husk, at en frivillig indbetaling skal oprettes via TastSelv Erhverv, før indbetalingen foretages – ellers returnerer Skattestyrelsen indbetalingen.

  1. Log på TastSelv Erhverv
  2. Klik på Skat i menuen
  3. Klik på Selskabsskat i menuen
  4. Klik på Acontoskat
  5. Klik på Indberet
  6. Indberet beløbet der ønskes at blive betalt i acontoskat
  7. Betal over skattekontoen via betalingslinjen, der findes i oversigten under acontoskat.

Find mere information på skat.dk