Er du eller din virksomhed opdateret på de seneste regler vedrørende beregning af beskatningsgrundlaget for fri bil?

Ved årsskiftet blev satserne for beregning af den skattemæssige værdi af fri bil ændret, hvor en bil med en værdi op til 300.000 kr. nu har en sats på 23,5%, mens en bil med en værdi over 300.000 kr. har en sats på 21,5%. Derudover er satserne for miljøtillæg også steget til faktor 4,5.

Ifølge SKAT er der mange virksomheder, der tilbyder fri bil til deres medarbejdere, som ikke er opmærksomme på, hvordan man korrekt beregner beskatningsgrundlaget. Derfor har SKAT sendt breve ud til 29.000 virksomheder, der tilbyder fri bil til deres medarbejdere.

Det er afgørende, at din virksomhed hver måned indberetter det korrekte beløb efter SKATs retningslinjer, som omfatter at finde bilens pris, beregne bilens værdi og miljøtillægget, og beregne den korrekte værdi af fri bil og det beløb, der skal indberettes hver måned.

Eksempel på hvordan du beregner du værdien af fri bil

I eksemplet er bilens værdig sat til 500.000 kr. og den årlige ejerafgift lyder på 1.880 kr.

Beskrivelse Beløb
23,5 % af bilens værdi op til 300.000 kr. 70.500 kr
21,5 % af bilens værdi over 300.000 kr. 43.000 kr.
Miljøtillæg, 450%
8.460 kr.
 
Beskatning pr. år 121.960 kr.
Beskatning pr. måned 10.163,33 kr.