Mange firmaer glemmer helt eller ved ikke, at de kan få tilbagebetalt den moms, de har betalt i udlandet

Men her er den gode nyhed: Du kan faktisk få en del af de penge tilbage. Du skal bare sørge for at gøre det inden den 30. september 2023 – det er sidste chance for at anmode om momsrefusion for det foregående år.

Normalt kan du ikke trække udenlandsk moms fra her i Danmark. Og det bliver understreget af SKAT, som siger, at du heller ikke kan få den her udenlandske moms trukket fra i dit skatteregnskab, medmindre du aktivt søger om dette.

Hvis du eller dine kolleger tit er ude at rejse og bruger penge på ting som lejebiler, hoteller, spisesteder, møder m.v, så vil deti langt de fleste tilfælde kunne betale sig.

Eksempler på køb, du typisk kan få tilbagebetalt momsen af:

  • Persontransport
  • Brændstof
  • Hotelophold
  • Restaurantbesøg
  • Adgang til messer

Det er det pågældende EU-lands regler, som bestemmer, om du kan få momsen tilbage. Du kan se EU-landenes regler på EU’s hjemmeside.

Betingelser for at få moms tilbage

  • Din virksomhed må ikke være momsregistreret i det EU-land, hvor du har købt varerne eller ydelserne.
  • Indkøbene skal vedrøre din virksomheds momspligtige aktiviteter.
  • Du får kun tilbagebetalt moms af beløb, der overstiger minimumsgrænsen i det enkelte EU-land. Se alle EU-landenes minimumsgrænser (europa.eu).
  • Ansøgningen skal omfatte en periode på mindst tre måneder og højst et kalenderår.
  • Fristen for at søge om momsrefusion er den 30. september i året efter, du har købt varen eller ydelsen.

Refusionsbeløbet bliver altid sendt direkte til din konto fra myndighederne i EU-landet.

Nogle EU-lande kræver, at du vedhæfter fakturaer for dine køb. Hvis du skal vedhæfte fakturaer, vil det fremgå i TastSelv Erhverv, når du søger om momsrefusion.

Sådan søger du refusion af moms

Du skal søge om at få momsen tilbage under Momsrefusion i TastSelv Erhverv.

Du kan også få andre til at søge om momsrefusion på vegne af virksomheden. Det er dog ikke alle EU-lande, der accepterer fuldmagter til, at en anden end ansøgeren kan få momsen udbetalt.

Du kan læse mere om, hvordan du søger om momsrefusion, på SKAT’s hjemmeside – sådan søger du om momsrefusion.

Når du har søgt om momsrefusion, sender Skattestyrelsen ansøgningen videre til myndighederne i EU-landet, som behandler ansøgningen.