Senest d. 21. marts 2022 skal første rate af den ordinære acontoskat for selskaber betales

Den ordinære acontoskat betales 2 gange årligt i lige store rater. Raterne er beregnet som halvdelen af gennemsnittet af de seneste tre års selskabsskat.

Et selskab kan derudover frit vælge, om der skal betales frivillig acontoskat. Fristerne for frivillig acontoskat er den 21. marts 2022 for første rate, den 21. november 2022 for anden rate og den 1. februar 2023 for tredje rate.

Langt den overvejende del af al den selskabsskat, som danske selskaber skal betale, indbetales som frivillig acontoskat. Altså tidligere end selskaberne er forpligtet til. Det gør de, fordi det økonomisk set er det mest fordelagtige.

Skal du så vælge at betale?

Det afhænger i høj grad af din overskudslikviditet. Det må anbefales at udarbejde et estimat over forventet selskabsskat til betaling for året.

Om det kan betale sig afhænger fra selskab til selskab, men en god tommelfingerregel er:

Har selskabet likviditet til rådighed, hvoraf der betales negativ rente, bør der ske indbetaling af frivillig acontoskat allerede nu.

Selskaber, der skal låne til skattebetalingen, bør derimod tidligst indbetale til november.

Nedsættelse

Du kan få nedsat aconteskatteraterne, hvis selskabet forventer at selskabsskatten for 2022 bliver væsentligt lavere end den beregnet acontoskat.

Sidste frist for at nedsætte raterne følger samme frister som for indberetningen.
Nedsættelse af acontoskatteraterne foregår ved digital indberetning i TastSelv Erhverv.

Indberetning af frivillig indbetaling

Husk at oprette eventuelle frivillige indbetalinger i TastSelv Erhverv, inden selve betalingerne gennemføres. I modsat fald vil den frivillige indbetaling blive tilbagebetalt.

Sådan indberettes:

  • Vælg Selskabsskat
  • Vælg Acontoskat
  • Vælg Indberet/Ændr ud for den rate, du ønsker at ændre
  • Indberet, hvor meget selskabet ønsker at indbetale i frivillig acontoskat

 

Har du brug for hjælp?

Du er også velkommen til at kontakte os på telefon +45 3929 0800 eller skriv til os buusjensen@buusjensen.dk