Har du styr på alle tidsfrister for indberetning og indbetaling af skat, moms, ATP, Feriekonto, mv. i 2022?

Med nedenstående er du sikret et godt overblik over vigtige datoer for indberetninger og betalingsfrister i 2022, bl.a. momsfrister, betalinger, lønsum, udbytte, acontoskat, ændring af årsopgørelse, gaveanmeldelse, frist for ordinær genoptagelse mv.

Januar 2022

17. januar
Lønsumsafgift
A-skat – små og virksomheder
A-skat – store virksomheder – juni 2021

20. januar
B-skat
ATP – samlet betaling 3. kvartal 2021

25. januar
Månedsmoms + EU-salg u/moms
EU-salg u/moms 4. kvartal 2021

31. januar
A-skat – små og mellemstore virksomheder – maj 2021
A-skat – store virksomheder

 

Februar 2022

7. februar
ATP – 4. kvartal 2021
Feriekonto

10. februar
A-skat – små og mellemstore virksomheder

21. februar
B-skat

25. februar
Månedsmoms
EU salg u/moms

28. februar
A-skat – store virksomheder

 

Marts 2022

1. marts
Moms 2. halvår 2021
Moms 4. kvartal 2021

10. marts
A-skat – små og mellemstore virksomheder

21. marts
B-skat
Aconto selskabsskat

25. marts
Månedsmoms
EU salg u/moms

31. marts
A-skat – store virksomheder

 

April 2022

11. april
A-skat – små og mellemstore virksomheder

19. april
Lønsumsafgift
ATP – Samlet betaling 4. kvartal 2021

20. april
B-skat

25. april
Månedsmoms + EU-salg u/moms
EU-salg u/moms 1. kvartal 2022

29. april
A-skat – store virksomheder

 

Maj 2022

2. maj
Selvangivelse privat

9. maj
ATP – 1. kvartal 2022
Feriekonto

10. maj
A-skat – små og mellemstore virksomheder

16. maj
Etablerings-/iværksætterkonto

20. maj
B-skat

25. maj
Månedsmoms
EU salg u/moms

31. maj
A-skat – store virksomheder

 

Juni 2022

1. juni
Moms 1. kvartal 2022

10. juni
A-skat – små og mellemstore virksomheder

27. juni
Månedsmoms
EU salg u/moms

30. juni
A-skat – store virksomheder

 

Juli 2022

1. juli
Restskat 2021 m/rentetillæg
Udvidet selvangivelse

11. juli
A-skat – små og mellemstore virksomheder

14. juli
ATP – Samlet betaling 1. kvartal 2022

15. juli
Lønsumsafgift

20. juli
B-skat

25. juli
EU-salg u/moms
EU-salg u/moms 2. kvartal 2022

29. juli
A-skat – store virksomheder

 

August 2022

8. august
ATP – 2. kvartal 2022
Feriekonto

10. august
A-skat – små og mellemstore virksomheder

15. august
Lønsumsafgift – års

17. august
Månedsmoms for juni

22. august
B-skat og restskat

25. august
Månedsmoms
EU salg u/moms

31. august
A-skat – store virksomheder

 

September 2022

1. september
Moms 1. halvår 2022
Moms 2. kvartal 2022

12. september
A-skat – små og mellemstore virksomheder

20. september
B-skat og restskat

26. september
Månedsmoms
EU salg u/moms

30. september
A-skat – store virksomheder

 

Oktober 2022

10. oktober
A-skat – små og mellemstore virksomheder

14. oktober
ATP – Samlet betaling 2. kvartal 2022

17. oktober
Lønsumsafgift

20. oktober
B-skat
Restskat

25. oktober
Månedsmoms + EU-salg u/moms
EU-salg u/moms 3. kvartal 2022

31. oktober
A-skat – store virksomheder

 

November 2022

7. november
ATP – 3. kvartal 2022
Feriekonto

10. november
A-skat – små og mellemstore virksomheder

21. november
B-skat
Selskabsskat
Aconto selskabsskat

25. november
Månedsmoms + EU salg u/moms

30. november
A-skat – store virksomheder

 

December 2022

1. december
Moms 3. kvartal 2022

12. december
A-skat – små og mellemstore virksomheder

27. december
Månedsmoms
EU salg u/moms

30. december
A-skat – store virksomheder