Det er nu tid til slutafregning af kompensation for faste omkostninger mellem 9. juli 2020 og 28. februar 2022

Erhvervsstyrelsen har åbnet for, at du kan indsende dokumentation nu. Så hvis du er en af de mange virksomheder, der har modtaget kompensation for faste omkostninger under Covid-19, så nærmer tiden sig for slutafregning for perioden 9. juli 2020 til 28. februar 2022.

Du skal indberette til slutafregningen for de faktiske forhold. De faktiske forhold er de tal, som Erhvervsstyrelsen bruger til at beregne det endelige kompensationsbeløb.

Din virksomhed ansøgte på baggrund af det, I forventede ville ske under Covid-19. Slutafregningen – og de faktiske forhold – er så det, der rent faktisk skete; og det betyder, at I enten skal have yderligere penge udbetalt eller tilbagebetale et beløb.

Slutafregning af kompensation

Din virksomhed skal sende én samlet indberetning, som indeholder slutafregning for alle perioder mellem 9. juli 2020 og 28. februar 2022, hvor virksomheden har modtaget kompensation for faste omkostninger. Derudover skal I indberette oplysninger om eventuelle koncernforhold og anden modtaget statsstøtte.

Det skal du bruge:

  • Saldobalance for virksomhedens faktiske omsætning datoafgrænset til hver af de kompensationsperioder, der slutafregnes for
  • Kontospecifikationer for virksomhedens omsætningskonti datoafgrænset til hver af de perioder, der slutafregnes for
  • I visse tilfælde opgørelse over virksomhedens resultat i kompensationsperioden
  • Information om eventuelle koncernforbindelser

Virksomheden modtagere efterfølgende en slutopgørelse i virksomhedens digitale postkasse, hvor det vil fremgå om der er har modtaget korrekt kompensation, skal tilbagebetales eller om virksomheden er berettiget til yderligere kompensation.

Slutafregning trin for trin

Du kan finde trin for trin guide til, hvordan du indberetter til slutafregningen for kompensation for faste omkostninger på virk.dk