Hvis din virksomhed er en af de mange virksomheder, der har modtaget kompensation under Covid-19, så har I fået en måned mere til at indberette til slutafregningen.

Alle virksomheder får ny frist til at indberette til slutafregningen til covid-19 kompensationsordningerne.
Fristen er nu den 30. oktober 2022.

For de tre store covid-19 kompensationsordninger; faste omkostninger, lønkompensation og kompensation for tabt omsætning (selvstændigordningen), har alle virksomheder som minimum frem til den 30. oktober 2022 til at indberette til slutafregning hos Erhvervsstyrelsen. Det gælder indberetninger vedr. kompensation modtaget for en eller flere perioder mellem den 9. juli 2020 og den 28. februar 2022.

Virksomhederne skal indsende dokumentation for de faktiske forhold i perioden for at sikre, at alle får den kompensation, de er berettiget til. Nogle virksomheder kommer til at tilbagebetale kompensation, mens andre skal have yderligere kompensation udbetalt.

Virksomhederne kan indberette til slutafregning af kompensation for følgende ordninger og perioder:

  • Kompensation for faste omkostninger i en eller flere perioder mellem 9. juli 2020 og 28. februar 2022
  • Lønkompensation i en eller flere perioder mellem 30. august 2020 og 15. februar 2022
  • Kompensation for tabt omsætning i en eller flere perioder mellem 1. september 2020 og 28. februar 2022.


Få overblik over din virksomheds slutafregning

Er du i tvivl om, hvilke kompensationsordninger og kompensationsperioder, din virksomhed skal slutafregne for, så er der hjælp at hente på Virk.dk. Her kan kan få et overblik over de ordninger og perioder, der er gældende for din virksomhed.

  1. Log ind på Virk
  2. Klik på ’Afventer virksomhed’
  3. Klik på pilen under ’Vis mere’ for den kompensationsperiode, I ønsker at slutindberette for.


Indberet inden fristen

Hvis virksomheden ikke indberetter til slutafregning inden fristen, kan Erhvervsstyrelsen kræve, at virksomheden betaler hele kompensationsbeløbet tilbage.


Har du brug for hjælp?

Du er velkommen til at kontakte os på telefon +45 3929 0800 eller skriv til os buusjensen@buusjensen.dk