Hjælpepakker og udskydelse af moms & skat

Det er en speciel tid vi alle gennemlever i øjeblikket, og den vil forventeligt få betydelige økonomiske konsekvenser for de fleste af os.

Som du formentligt har læst i dagspressen har Regeringen og Folketinget vedtaget en række forskellige hjælpepakker med henblik på at støtte dansk erhvervsliv. For nuværende er der vedtaget hjælpepakker vedrørende lønkompensation samt kompensation til dækning af faste omkostninger ved betydeligt fald i virksomhedens omsætning. Herudover er der sket udskydelse af betaling af A- og B-skatter samt moms, ligesom det er muligt at opnå garantistillelser fra Vækstfonden i forbindelse med optagelse af lån og driftskreditter i banken. Arbejdsgiverrefusion ved sygdom afledt af coronavirussen er også blevet forbedret.

Vi har udarbejdet plancher, som vi håber du kan bruge til at danne dig et overblik over dine muligheder. Læs plancherne her
Fra onsdag den 25. marts er det muligt at ansøge om lønkompensation for fyringstruet medarbejdere. Ansøgningen skal ske digitalt til Erhvervsstyrelsen.

Kompensationspakkerne vedrørende selvstændige og virksomhedens faste udgifter er stadig under udarbejdelse, og det er derfor ikke muligt lige nu at ansøge om kompensation efter disse hjælpepakker. Den manglende færdiggørelse betyder at Erhvervsstyrelsen på nuværende tidspunkt ikke har udstedt retningslinjer for hvordan du som virksomhed skal opgøre grundlaget for din ansøgning, ligesom vi ikke har modtaget retningslinjer for den revisorerklæring vi skal udarbejde ved din ansøgning. Ligeså snart ordningerne er færdigudarbejdet vil Erhvervsstyrelsen opdaterer deres vejledninger på www.virksomhedsguiden.dk, som er den hjemmeside, hvor det offentlige kommunikerer omkring hjælpepakker og andre vigtige informationer/tiltag, du som virksomhedsleder kan have gavn af. Vi anbefaler derfor at du orienterer dig på www.virksomhedsguiden.dk – vi vil selvfølgelig også forsøge at holde dig opdateret.

For at undgå ansøgningspanik, har Erhvervsstyrelsen oplyst, at behandlingen af ansøgninger ikke vil ske efter først til mølle-princippet, og at udbetalingen af hjælpepakkerne vil ske automatisk til den enkelte ansøger i forlængelse af ansøgningen. Erhvervsstyrelsen vil efterfølgende når situationen er blevet normaliseret foretage sædvanlig stikprøvekontrol af udbetalingerne.

Lad os hjælpe dig
Vi vil naturligvis gerne drøfte dine muligheder med dig – du er således meget velkommen til at ringe eller skrive til os.