Virksomheder, der er påvirket af øgede energiudgifter og har brug for hjælp til at opretholde deres likviditet, kan se frem til en forlængelse af betalingsfristerne for A-skat og AM-bidrag

Mange virksomheder oplever i øjeblikket pres på deres økonomi, primært på grund af øgede energiudgifter. For at afhjælpe denne udfordring har aftalepartierne besluttet at forlænge betalingsfristerne for A-skat og AM-bidrag for alle virksomheder. Som en konkret løsning vil betalinger af A-skat og AM-bidrag i juli og august 2023 blive udskudt i henholdsvis 3½ og 6 måneder for alle virksomheder.

Det forventes, at en udskydelse af A-skat og AM-bidragsindbetalinger i juli og august 2023 med henholdsvis 3½ og 6 måneder vil betyde, at der udskydes betalinger for omkring 57 mia. kr. Derfor er det foreslået at forskyde betalingerne i juli og august 2023 med hhv. 3½ og 6 måneder, så tilbagebetalingen kan fordeles over en periode på ca. 4-5 måneder. Det betyder, at virksomhederne vil skulle tilbagebetale A-skat og AM-bidrag i oktober/november 2023 og februar 2024, som følge af de foreslåede udskydelser.

Det nye betalingsfrister for 2023 er som følger:

Små og mellemstore virksomheder (årligt AM-bidrag under 250.000 kr. og A-skat under 1 mio. kr.)

Periode Frist for indberetning Betalingsfrist
Juni 2023 10. juli 31. oktober 2023
Juli 2023 10. august 12. februar 2024

 

Store virksomheder (årligt AM-bidrag over 250.000 kr. og/eller A-skat over 1 mio. kr.)

Periode Frist for indberetning Betalingsfrist
Juli 2023 31. juli 10. november 2023
august 2023 31. august 29. februar 2024

 

Eksempel – Udskudte skatter for en mindre virksomhed

En virksomhed med 10 medarbejdere, der hver har en gennemsnitlig bruttomånedsløn på 25.000 kr., afregner samlet set AM-bidrag og A-skat på ca. 80.000 kr. månedligt.

Med aftalen om at udskyde betalingerne, vil virksomheden ikke skulle betale A-skat og AM-bidrag i juli måned. De 80.000 kr. skal i stedet betales i oktober/november. Desuden skal virksomheden ikke betale Askat og AM-bidrag i august måned. Den betaling forfalder først i februar 2024.

 


 

Finansministeriets hjemmeside kan du få adgang til hele aftaleteksten samt en række faktaark.