Gennem de senere år er der sket en øget interesse for handel med kryptovaluta

Men hvad med skat af gevinst og tab? Som udgangspunkt vil fortjeneste ved salg af kryptovaluta beskattes som personlig indkomst, mens tab kun kan fratrækkes som et ligningsmæssigt fradrag. Dette medvirker til at man risikerer beskatning, selvom der ikke er nogen reel gevinst.

Da kryptovaluta handles på internationale platforme, som ikke har indberetningspligt til de danske skattemyndighederne, gøres det betydeligt sværere at føre kontrol med fortjeneste og tab for de danske skattemyndigheder. Skattestyrelsen har derfor styrket sin overvågning af og kontrol på området.

 

I 2021 foretog SKAT 535 kontroller og af
dem var der fejl i over 70 procent af tilfældene

 

Handel med kryptovaluta betegnes som spekulation, da SKAT som udgangspunkt vurderer, at det gøres med henblik på videresalg. Det betyder at kryptovaluta har en ”asynkron beskatning”. En asynkron beskatning bevirker, at dit eventuelle tab på kryptovaluta har en mindre skattemæssig værdi end dine gevinster.

Hovedreglen er, at du skal oplyse både gevinster og tab på din årsopgørelse. Her kommer den asynkrone beskatning kommer ind, for har du både gevinst og tab ved dine handler i samme år, må du ikke modregne tabet i gevinsten.

Gevinst fra salg skal oplyses i rubrik 20.
Tab oplyses  i rubrik 58.

Beskatning af selskaber

Ved køb og salg af kryptovaluta i et selskab, beskattes fortjeneste og tab som selskabsindkomst med 22 pct., hvilket skattemæssigt kan gøre det fordelagtigt at placere kryptovalutaer i selskaber, hvis gevinsten bruges til nye investeringer.

Hvis gevinsten fortjenesten hæves i form af udbytte, gælder de samme regler som for almindeligt udbytte og dermed vil den samlede beskatning hos både selskab og på være ca. 43-55 pct.

Har du brug for hjælp?

Du er velkommen til at kontakte os på telefon +45 3929 0800 eller skriv til os buusjensen@buusjensen.dk