Skatterådet har netop annonceret de nye satser for befordringsfradrag og skattefri kørselsgodtgørelse for 2024, og de vil stige igen i det kommende år

Skatterådet har fastlagt de opdaterede satser for fradrag i transportudgifter mellem hjem og arbejde samt godtgørelse for erhvervsmæssig kørsel i egen bil. Disse satser gælder for bilkørsel, uanset om man benytter offentlig transport eller andre transportmidler.

Skatterådet baserer deres beregninger for 2024 på en benzinpris på 15,94 kr./l. Ud over dette tager de højde for omkostninger såsom service, udskiftning af sliddele, dæk, supplerende rustbeskyttelse og forsikringsomkostninger.

Kørselsfradraget for 2024 øges med 0,4 kr pr. kilometer for strækninger mellem 25 og 120 km, hvilket bringer satsen op på 2,23 kr. pr. km. For kilometer kørt ud over 120 km øges satsen med 0,2 kr pr. km, hvilket resulterer i en sats på 1,12 kr. pr. kilometer kørt.

Den skattefri befordringsgodtgørelse for kørsel i egen bil stiger med 0,6 kr. pr. km og udgør dermed 3,79 kr. pr. km for de første 20.000 km. For kilometer kørt ud over dette stiger satsen med 0,4 kr. til 2,23 kr. pr. km, gældende for kilometer kørt over 20.000 km.

Arbejdsgivere kan stadig udbetale skattefri befordringsgodtgørelse til medarbejdere, der kører erhvervsmæssigt i egen bil, under forudsætning af, at der føres kontrol hermed. Reglerne for dette forbliver uændrede.

Befordringsfradrag 2024

År Sats for kørsel 25-120 km Sats for kørsel over 120 km
2023 2,19 kr. pr. km 1,10 kr. pr. km
2024 2,23 kr. pr. km 1,12 kr. pr. km


Skattefri kørselsgodtgørelse

År Sats for de første 20.000 km Sats for kørsel over 20.000 km
2023 3,73 kr. pr. km 2,19 kr. pr. km
2024 3,79 kr. pr. km 2,23 kr. pr. km