D. 23. september 2022 indgik regeringen en aftale om ”vinterhjælp”

I aftalen er et af de væsentlige elementer indefrysningsordningen, når udgifter til el, gas og fjernvarme overstiger et forud fastsat loft. Ordningen trådte som planlagt i kraft 1. november 2022.

Virksomheder

Ordningen giver virksomheder mulighed for midlertidigt at få indefrosset en del af regningen for el, gas og fjernvarme, hvis prisen når over et fastsat prisloft. Ordningen giver mulighed for at få indefrosset op til 15 mio. kr. i el- og gasudgifter samlet og op til 3,75 mio. kr. i fjernvarmeudgifter. Lånelofterne gælder på koncernniveau.

Den enkelte virksomhed vil kunne bede sit energiselskab om at få indefrosset den del af virksomhedens energiudgifter, der overstiger de fastlagte lofter. Ordningen giver mulighed for indefrysning i 12 måneder, en afdragsfri periode på 1 år og en efterfølgende afdragsperiode af det indefrosne beløb på 4 år. Virksomheden kan til enhver tid vælge at udtræde helt af ordningen, og indfri det indefrosne beløb på én gang.

Det er den enkelte virksomheds eget ansvar at holde øje med, at den holder sig under de pågældende lofter på samlet 15 mio. kr. i el- og gasudgifter og op til 3,75 mio. kr. i fjernvarmeudgifter, og melde sig ud af indefrysningsordningen, inden de evt. overskrides.

Staten dækker energiselskabernes likviditetsbehov som følge af ordningen.

For energiintensive virksomheder, som defineres som virksomheder, hvor mindst 3% af omsætningen gik til energiforbrug i 2021, gælder en anden type låneordning. Ordningen vil blive administreret direkte af Erhvervsstyrelsen, som efter ansøgning yder lån direkte til virksomhederne.

Du kan læse yderligere på virksomhedsguiden.dk.

Private

Som husstand får du mulighed for midlertidigt at indefryse en del af dine energiregninger i en periode på 12 måneder. Denne periode kaldes indefrysningsperioden. Når indefrysningsperioden på 12 måneder er udløbet, følger et afdragsfrit år. Herefter skal du vælge, om du vil betale din gæld til dit energiselskab (det samlede indefrosne beløb) på én gang – eller om du ønsker at afdrage gælden til din energivirksomhed over en periode på 4 år.

Du kan dog når som helst i forløbet vælge at afmelde dig ordningen og afregne din samlede gæld på én gang. Du kan til enhver tid vælge at udtræde helt af ordningen, og indfri ding gæld på én gang. Hvis du har udtrådt af ordningen, kan du dog godt tilmelde dig ordningen igen senere.

Hvis du ønsker at benytte dig af ordningen, har du selv ansvar for at tilmelde dig ordningen på vegne af din husstand. Du tilmelder dig ordningen direkte hos din energivirksomhed.

Det kan variere lidt, hvornår den enkelte energivirksomhed åbner for tilmelding, men ordningen for el- og gasregninger gælder under alle omstændigheder fra den 1. november 2022.

Du kan læse yderligere på borger.dk.