Send email | Engelsk flag af www.icondrawer.com

7. september 2017 · 5. september 2017 – Flere krav til ejerregistret

Erhvervsstyrelsen har vedtaget nye regler vedrørende det offentlig tilgængelige ejerregister, der blev indført tilbage i 2014. Da ejerregistret blev indført skulle alle virksomheder registrere ejere af virksomheder med et ejerskab på 5 % eller mere af virksomhedens kapitalandele eller stemmerettigheder. … Læs mere

Erhvervsstyrelsen har vedtaget nye regler vedrørende det offentlig tilgængelige ejerregister, der blev indført tilbage i 2014. Da ejerregistret blev indført skulle alle virksomheder registrere ejere af virksomheder med et ejerskab på 5 % eller mere af virksomhedens kapitalandele eller stemmerettigheder. Med de nye regler udvides kravene med oplysning om de endelige fysiske ejere (personer) i ejerskabet af danske virksomheder.

Fremadrettet skal følgende således oplyses i ejerregistret:

Legale ejere:
Legale ejere er de kapitalejere der direkte har mindst 5 % ejerskab eller stemmerettigheder af et selskab.  Dette blev registreret tilbage i 2014.
 
Reelle ejere:
Reelle ejere er de endelige fysiske kapitalejere af danske virksomheder, der direkte eller indirekte besidder minimum 25 % af ejerskabet eller stemmerettighederne. De 25 % ejerskab er dog kun en vejledende grænse. En reel ejer kan også være en kapitalejer med vetoret, ret til at udpege bestyrelsesmedlemmer eller lignende gennem en ejeraftale. I de fleste tilfælde vil det være forholdsvis simpelt at identificere de endelige fysiske ejere af en virksomhed, men der kan være komplicerede selskabskonstruktioner og ejeraftaler der vanskeliggør denne identifikation.
 
Følgende virksomheder skal registrere reelle ejere:
Iværksætterselskaber (IVS)
Anpartsselskaber (ApS)
Aktieselskaber (A/S)
Partnerselskaber (P/S)
Kommanditselskaber (K/S)
Interessentskaber (I/S)
Fonde (erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende)
Finansielle virksomheder
Virksomheder med begrænset ansvar (AMBA, FMBA, SMBA)
Europæiske virksomhedsformer (SE, SCE, EØFG)
Det er ledelsens i danske virksomheder, der har ansvar for registreringen hos Erhvervsstyrelsen og løbende opdatere oplysninger i ejerregistret ved ændringer i ejerkredsen.

Vi anbefaler at tage kontakt til sine rådgivere, såfremt man er tvivl om, hvorvidt man identificerer eller/og registrerer de reelle ejere af en virksomhed. BUUS JENSEN står naturligvis til rådighed med hjælp hertil.

Tidsfristen for at får indberettet de reelle ejere hos Erhvervsstyrelsen er senest den 1. december 2017.

← Tilbage til nyhedsoversigten